:: CP FPA Torrevieja::
Centro Público de Formación de Personas Adultas de Torrevieja

Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrevella
BENVINGUT
Aquest lloc web comença durant el curs escolar 2004-2005, i vol ser un instrument per a aconseguir els fins següents:
  • La informació sobre tots els aspectes del centre educatiu.
  • La comunicació entre els membres del centre i entre aquests i els d'altres centres.
  • L'ensenyament i la creació de cultura mitjançant les tecnologies de la informació i del coneixement.
  • L'obertura a altres àmbits exteriors i internacionals que configuren Internet.
Este sitio web comienza durante el curso escolar 2004-2005, queriendo ser un instrumento para conseguir los siguientes fines:
  • La información sobre todos los aspectos de este centro educativo.
  • La comunicación entre los miembros de este centro y entre éstos y los de otros centros.
  • La enseñanza y la creación de cultura mediante las tecnologías de la información y del conocimiento.
  • La apertura a otros ámbitos exteriores e internacionales que configuran Internet.
® CPFPA TORREVIEJA

Página optimizada para Internet Explorer 5.5 o sup., Mozilla, Google Chrome y Netscape 6 o sup.
© Copyright CPFPA, Torrevieja (Alicante)
Todos los derechos reservados.