:: CP FPA Torrevieja::
Centro Público de Formación de Personas Adultas de Torrevieja

Centre Públic de Formació de Persones Adultes de Torrevella
BENVINGUT
Fes clic ací per accedir
Aquest lloc web comença durant el curs escolar 2004-2005, i vol ser un instrument per a aconseguir els fins següents:
  • La informació sobre tots els aspectes del centre educatiu.
  • La comunicació entre els membres del centre i entre aquests i els d'altres centres.
  • L'ensenyament i la creació de cultura mitjançant les tecnologies de la informació i del coneixement.
  • L'obertura a altres àmbits exteriors i internacionals que configuren Internet.
Este sitio web comienza durante el curso escolar 2004-2005, queriendo ser un instrumento para conseguir los siguientes fines:
  • La información sobre todos los aspectos de este centro educativo.
  • La comunicación entre los miembros de este centro y entre éstos y los de otros centros.
  • La enseñanza y la creación de cultura mediante las tecnologías de la información y del conocimiento.
  • La apertura a otros ámbitos exteriores e internacionales que configuran Internet.
® CPFPA TORREVIEJA

Página optimizada para Internet Explorer 5.5 o sup., Mozilla, Google Chrome y Netscape 6 o sup.
© Copyright CPFPA, Torrevieja (Alicante)
Todos los derechos reservados.